Adult Cotton Face Mask With Filter Pocket For Three Layers 'Cutlery Set'

Regular price £4.50
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Only 5 items in stock!

Cotton Face covering | Adult Face Mask


One handmade cotton fabric face mask as pictured with elastic


Dual layered with a pocket / pouch for you to add a filter or tissue inside to make the mask triple layer.


Available in a choice of colours, please see other listings


One Size; fits most adults


100% cotton, washable and reusable


This washable and reusable face covering is handmade in the UK by us on our honey farm in the Tywi Valley


Note: The masks are not medical grade


Gorchudd gwyneb cotwm | Mwgwd Oedolyn


Mae mygydau Gwenyn Gruffydd wedi ei gwneud â llaw gyda ni yma yn Nyffryn Tywi, yn gyfforddus a gellir eu gwisgo bob dydd. Mae bandiau elastig ar yr ochrau i'w rhoi tu ôl i'r clustiau i gadw'r mwgwd yn ei le.


Mae'r mygydau wedi'u gwneud o 100% cotwm allan o ddau haen gyda phoced i ychwannegu’r drydedd haen (e.e. filter pwrpasol neu hances bapur)


Mae modd anadlu’n hawdd trwy’r ffabrig.


Gellir ailddefnyddio'r masgiau. Rhaid eu golchi ar ôl pob defnydd, unai mewn pheiriant neu gyda llaw. Ni argymhellir defnyddio meddalyddion ffabrig, peidiwch â'u sychu'n fecanyddol nac ar wresogyddion.


Ar gael mewn dewis o lliwiau.


Un maint, yn gweddu i'r mwyafrif o oedolion


Nodyn: Bwriedir i'r mwgwd hwn at ddefnydd personol ac nid yw wedi'i fwriadu at ddefnydd meddygol.

 

Face coverings are mandatory when using public transport, and they're about to be mandatory when visiting shops too (England & Scotland), making them an absolute essential in all of our daily lives. Most of us have already got one but for those who haven't yet or those who want to upgrade to something a little prettier, we hope that our selection of handmade fabric face masks appeals as they are available in some of the loveliest fabrics. 

Mae gorchuddion gwyneb yn orfodol wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ac maen nhw ar fi'n bod yn orfodol wrth ymweld â siopau hefyd (Lloegr a'r Alban), gan eu gwneud yn hanfodol ym mhob un o'n bywydau beunyddiol. Mae gan y mwyafrif ohonom un eisoes ond ar gyfer ohonoch sydd heb un eto neu'r rhai sydd eisiau mwgwd mwy prydferth, rydyn ni'n gobeithio bod ein detholiad o mygydau gwyneb ffabrig sydd wedi'u gwneud â llaw yn Nyffryn Tywi yn apelio ac maent ar gael yn rhai o'r ffabrigau mwyaf hyfryd.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)